Stina Wirsén

Mått ca 50×35 cm

Blandteknik

Pris och mått inkluderar ram

Ställs ut på Winterviken 4/10-15/11 2020

www.winterviken.se