Litografi

55 x 71 cm

upplaga 190 ex
samtliga är numrerade och signerade av konstnären