Iron

Litografi, upplaga 250 exemplar

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären