Ramateljé

Hur ett konstverk blir inramat är av största vikt för hur det slutligen ska komma bäst till sin rätt. KONSTOCHFOLK har därför en egen ramateljé. Denna arbetar med all professionell utrustning och en omsorgsfull hantering med material som inte skadar konstverken på sikt.

Det är t ex viktigt att alltid använda syrafri papp vid inramningar av konstnärliga arbeten på papper såsom akvareller eller litografier. Varje konstverk ombesörjs med en handgjord inramning. Gott hantverkskunnande och lång erfarenhet borgar för god kvalitet. På KONSTOCHFOLK hjälper vi gärna till och ger råd angående val av inramning. Olika inramningsförslag finns också att se på galleriet.

 

1. Montering med passepartout

Passepartouten monteras över bladet, används oftast när bilden har en vit papperskant runt motivet.

  • På så vis skyddas verket från glaset

2. Frihängande montering

Verket monteras på botten i en lite djupare ram med distanslist. Det flyter på så vis fritt utan passepartout.

  • En fördelaktig montering för tex. verk med vackra rivna kanter och där motivet är tryckt ända ut till kanterna.

3. Friliggande montering i passepartout

Verket monteras innanför passepartouten så att man ser hela bladet.

  • en kombination av ovan inramningar och en fördelaktig
    montering när motivet är tryckt ända ut i kanterna