stina_nbWinterviken-678x488

Kom och lyssna på Stina Wirsén och se hennes utställning på Winterviken
tisdagen 14 oktober kl 18.
Vi bjuder på ett glas vin och något litet gott därtill.
Föranmälan till klubben@konstochfolk.se
Max 2 anmälningar per medlemskap

För vägbeskrivning www.winterviken.se