Frågor som rör konstklubben: klubben@konstochfolk.se
Ann Widerström, tel 073 983 16 18, ann@konstochfolk.se
Douglas Widerström, tel 070 719 48 38, douglas@konstochfolk.se