Först år 2025 ska den nya Hagastaden – eller Vetenskapsstaden – stå färdig men redan nu finns det en hel del konst och arkitektur i området att titta närmare på. Vi börjar vandringen vid Vanadisplan och fortsätter vidare över kommungränsen till området kring Karolinska institutet. Vandringen avslutas vid den spektakulära Aula Medica. I området kring Karolinska institutet, Sjukhusparken och Nya Karolinska sjukhuset finns en stor mängd konst från det tidiga 1900-talet fram till vår samtid. Dessutom har flera spektakulära byggnader uppförts i området under de senaste åren.

Vår eminenta ciceron Eva Palmqvist guidar oss på en vandring den 23 maj.

Konstvandringen 23 april startar kl 18.00 vid Nobels väg 1
Det blir Emma från oss och guiden Eva som möter upp där.
Bästa hälsningar,
Ann

Begränsat antal platser. Max två anmälningar per medlemskap till klubben@konstochfolk.se