2018 års stora konstlotteri på KONSTOCHFOLK sker tisdag den 20 november.
Under överinseende av Notarius Publicus.

Alla betalande medlemmar deltar automatiskt med sitt medlemsnummer. Som UNO-medlem har du en lott i lotteriet, som DUO-medlem har du två lotter.

Vinsterna delas upp i fyra olika kategorier som man efter det att man vunnit får välja inom. Den kategori man som en vinnare får välja inom bestäms utefter den turordning som man lottats efter i vinstdragningen. Årets vinster, det vill säga alla konstverk som lottas ut,  kommer att publiceras här på hemsidan 3 nov.

Alla vinnare kontaktas personligen samt att vi lägger ut dem på hemsidan efter det att dragningen har ägt rum 20 november.

Här kan du se alla vinster

Lycka till!!!

(t.v en av förstavinsterna, Skrattmås av Karl Mårtens)