Cecilia Kraitz

Cecilia Kraitz är keramiker och arbetar med den svårbemästrade japanska rakutekniken. Hon är även bildkonstnär i mindre skala. Den japanska filosofin kring rakun genomsyrar hela hennes konstnärliga uttryck. Stillhet är ledordet, att inte jaga framåt utan att se den sköra skönheten i nuet, allra helst i nära samspel med naturen.

CV