Vårsalongen på Liljevalchs är en kär, omtvistad och livaktig tradition sedan starten 1921. I år deltar 136 utställare som visar totalt 254 verk.

Den helt dominerande tekniken är måleri med 120 verk, inklusive blandteknik med måleri som grund. Därefter kommer teckning och grafik med 23 verk, skulptur 22 och textil 18.
I årets jury ingick konstnärerna Helene Billgren, Susanne Vollmer och Lasse Åberg.

Vi har ordnat med två guidade visningar för KONSTOCHFLKs medlemmar.

Var? Djurgårdsvägen 60, Djurgården, Stockholm.

När? 19 februari 18:30, visningen pågår ca 1 timme
26 februari 18:15, visningar pågår ca 1 timme

Mejla anmälan till klubben@konstochfolk.se
Begränsat antal platser så max 2 anmälningar/medlemskap
Pris 120 kr per person inkl entréavgift. Betalas kontant eller med swisch till den som möter upp från KONSTOCHFOLK i entrén strax innan visningen börjar.