GUNNEL MOHEIM

SOMMARLYRIK PÅ WINTERVIKEN

Akvareller i små och stora format.

Gunnel Moheim målar frodiga blomster och natursköna sommarlandskap i flödande akvareller med mustiga färgpigment. Hon har under många år utvecklat akvarellmåleriet och ser skaparprocessen med den bångstyriga akvarellen som en dialog. Det handlar om att förhålla sig till vattenfärgernas ivriga vägar över pappret och komma med egna invändningar vid rätt tidpunkt. På så vis blir bilderna i hög grad abstrakta även om de alltid vilar på en figurativ idé.

Se en liten film från utställningen här.

De flesta akvarellerna som hänger på Winterviken ser du här.

Utställningen pågår under hela sommaren  och fram till 3 oktober. Utställningen förändras då akvareller säljs och nya kommer upp.

www.winterviken.se