Med en karriär som sträcker sig över närmare 60 år har Lena Cronqvist etablerat sig som en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer. Hennes konstnärliga produktion är starkt personlig men också allmängiltig, inkluderande och universell. Ofta berörs existentiella teman som kärlek, barndom, moderskap, ensamhet och död. I utställningen ingår verk från 1960-talet fram till idag, i form av måleri, grafik, teckningskonst, skulptur och textila verk. Presentationen inkluderar ett antal verk från senare år som aldrig tidigare visats publikt.

Vi har ordnat med en guidad visning den 9 september kl 18.00
Pris 170 kr per person som betalas med swish eller kontant till den från Konstochfolk som möter upp i entrén strax innan visningen börjar.
Visningen pågår i ca en timme. I avgiften ingår entréavgift.

Begränsat antal platser.

Anmälan görs till klubben@konstochfolk.se

www.waldemarsudde.se