MODERNA MUSEET
VISNING FÖR VÅRA MEDLEMMAR 

Alberto Giacometti gick sin egen väg inom den europeiska modernismen, ständigt på jakt efter ett nytt bildspråk för skulpturen som ”verklighetens dubbelgångare”. I utställningen ”Giacometti – Ansikte mot ansikte” möter du skulptur och måleri och följer utvecklingen i Giacomettis konst, från postkubism och surrealism till efterkrigstidens realism.

Vi har bokat en guidad visning torsdag 22 okt kl 19.00
Kostnad: entré+visning 270 kr per person som betalas kontant eller med swish till den som möter upp från KONSTOCFOLK i entrén strax innan visningen börjar. Visningen pågår i en timme.

Extra begränsat antal platser pga coronapandemin.
Anmälan görs till klubben@konstochfolk.se

För mer info: www.modernamuseet.se