Stina Wirsén

fine art pigment print, upplaga 50 ex
samtliga ex är numrerade och signerade av konstnären