Makode Linde

litografi
upplaga 120 ex
samtliga ex är numrerade och signerade av konstnären