Stina Wirsén

Ingår i serien Författarporträtt av Stina Wirsén.

Fine Art Pigment Print
upplaga 90 ex, samtliga numrerade och signerade av konstnären