Stina Wirsén

Fine Art Pigment print, upplaga 140 ex

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären.

Denna är en av vinsterna i konstlotteriet 2020 för våra medlemmar:

www.konstochfolk.se/konstklubb