Sonja Hesslow

Fotografi, upplaga 75 ex
Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären