Thomas Wahlström

Litografi, upplaga 175 ex

Samtliga ex numrerade och signerade av konstnären

Denna är en av vinsterna i konstlotteriet 2020 för våra medlemmar:

www.konstochfolk.se/konstklubb