Stina Wirsén

Fine Art Pigment Print

Upplaga 90 exemplar

Du, ur diktboken Du (2017)

Denna är en av vinsterna i konstlotteriet 2020 för våra medlemmar:

www.konstochfolk.se/konstklubb