Karl Mårtens

Litografi
upplaga 275 ex, samtliga numrerade och signerade av konstnären

Denna är en av vinsterna i konstlotteriet 2020 för våra medlemmar:

www.konstochfolk.se/konstklubb