Berndt Wennström

Litografi, upplaga 195 ex
samtliga ex är numrerade och signerade av konstnären