Stina Wirsén

Franz Kafka, ur Stina Wirséns författarporträttserie.

Fine art pigment print, upplaga 70 exemplar

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären

Denna är en av vinsterna i konstlotteriet 2020 för våra medlemmar:

www.konstochfolk.se/konstklubb