Stina Wirsén

Serigrafi med Golden dust

Papper: 600 grams arches med rivna kanter

Mått utan ram: 76×56 cm

Upplaga 50 ex
Tryckt hos Atelier Landberg 2019