Stina Wirsén

Fine Art Pigment Print, Upplaga 90 exemplar

Jag Drömde Dig, ur diktboken Du (2017)