Karl Mårtens

Litografi

Kontakta galleriet för info om verket finns tillgängligt:

galleriet@konstochfolk.se

Pris 2.800 kr