Karl Mårtens

litografi
upplaga 190 ex
samtliga ex är numrerade och signerade av konstnären