Sonja Hesslow

Fotografi, upplaga 50 ex
Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären