Sonja Hesslow

Fotografi, upplaga 50 ex

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären