Karl Mårtens

Litografi, upplaga 175 ex

samtliga ex är numrerade och signerade av konstnären

Denna är en av vinsterna i konstlotteriet 2020 för våra medlemmar:

www.konstochfolk.se/konstklubb