Makode Linde

litografi
upplaga 120 ex
samtliga numrerade och signerade av konstnären