Mats Åkerman är född 1956 i Stockholm. Han är utbildad på Konstfack. Hela Mats konstnärskap är uppbyggt kring hans egen fantasiskapelse ”Den Svagiska Unionen”, ett hittepå-land som Mats gestaltar i bild och ord på ett ytterst personligt sätt.

Se mer av Konstnär

Mer info

CV o utställnings beskrivning