Mats Åkerman är född 1956 i Stockholm. Han är utbildad på Konstfack. Hela Mats konstnärskap är uppbyggt kring hans egen fantasiskapelse ”Den Svagiska Unionen”, ett hittepå-land som Mats gestaltar i bild och ord på ett ytterst personligt sätt.

Se mer av Konstnär

Mer info

Mats Åkerman född 1956 i Stockholm, är en svensk målare, tecknare och grafiker.

Han har skapat en egen fantasivärld som han kallar ”Den Svagiska Unionen”. Huvudpersonen i denna värld heter Rocco Rivarossi och berättelsen utspelar sig mestadels på 1950-talet. Bilderna föreställer ofta restauranger, båtar, tåg och stadsmiljöer. Måleriet utgör merparten av hans arbete men i projektet ingår också diverse andra uttrycksformer såsom teckningar, kartor, serier, diagram, tabeller, filmer, objekt och texter.

Han är utbildad vid Stockholms universitet och Konstfackskolan.

Några av hans utställningar är:

  • Gods som ställdes ut på Galleri Överkikaren 1995
  • Kärleksbåten som ställdes ut på Ångfartyget Blidösund 1998
  • Man i hatt som ställdes ut på Galleri Överkikaren 2000
  • Smoking, som ställdes ut på Galleri Agardh & Tornvall, Stockholm 2004
  • Under inspelning], Galleri Agardh & Tornvall, Stockholm 2007
  • A La Prima, Edsvik Konsthall, Sollentuna, 2010
  • Damen, Galleri Agardh & Tornwall, 2011

Åkerman har givit ut boken Retur, men han har även gjort mindre skrifter. I Retur har han skrivit om Rocco Rivarossis resa med tåg genom Den Svagiska Unionen. Han har själv gjort bilderna i boken. En fortsättning utkom 2010: A la prima , på Bokförlaget Atlantis med förord av Johan Hakelius.

Åkerman medverkade 2011 i radioprogrammet ”Mats Åkerman målar 50-talet” i Studio Ett.

Bibliografi

  • Retur Målningar, teckningar och en berättelse, med förord av Karsten Thurfjell, Carlssons förlag, 2003
  • A la prima, Atlantis förlag, förord av Johan Hakelius, 2010