Litografi, upplaga 225 exemplar.
Pris 2.200 kr

Går att välja som medlemsblad om du tecknar medlemskap DUO i KONSTOCHFOLK och betalar medlemsavgiften 980 kr.

För mer info gå in under rubriken Konstklubben