Anita Klein

Litografi, upplaga 225 exemplar.
Pris 2.200 kr

Går att välja som medlemsblad om man betalar medlemsavgiften DUO 980 kr
För all info om klubbben:
http://www.konstochfolk.se/konstklubb/