Anders Wallin

Målning på akrylglas
mått 45×25 cm

pris 7.000 kr

En av vinsterna i 2019 års konstlotteri för medlemmar i KONSTOCHFOLKs konstklubb,
den går därför inte att köpa

Info om konstklubben http://konstochfolk.se/konstklubb/