Catharina Edlund

Litografi, upplaga 280 ex

Samtliga blad är numrerade och signerade av konstnären