Lisa Rinnevuo

litografi, upplaga 225 ex
samtliga är numrerade och signerade av konstnären

Kontakta galleriet för info om denna finns att tillgå galleriet@konstochfolk.se