Ernst Billgren

litografi

Pris 7.500 kr

Kontakta galleriet för info om verket finns tillgängligt: galleriet@konstochfolk.se