Cecilia Sikström

fine art pigment print, upplaga 140 ex
samtliga ex är numrerade och signerade av konstnären