Högsta Hönset

Litografi

Upplaga 250 ex

En av vinsterna i 2016 år konstlotteri