Joakim Allgulander

Litografi, upplaga 240 ex

samtliga ex är numrerade och signerade av konstnären