Stina Wirsén

Fine art pigment print, upplaga 90 ex

Samtliga blad är numrerade och signerade av konstnären