Stina Wirsén

Fine art pigment print, upplaga 90 ex

kontakta galleriet@konstochfolk.se för info om något ex finns tillgängligt