Stina Wirsén

Fine Art Pigment Print, upplaga 90 exemplar

Samtliga blad är numrerade och signerade av konstnären