Målning på duk

Pris 18.000 kr

För info om verket finns tillgängligt kontakta galleriet@konstochfolk.se