Litografi

Upplaga 90 exemplar
Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären

40×40 cm