Iron

Litografi

Upplaga 90 exemplar
Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären

mått 40×40 cm