Berndt Wennström

Fine Art Pigment print, upplaga 95 ex

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären

går att välja som medlemsblad om man betalar medlemsavgiften UNO 550 kr
För all info om klubbben:
http://www.konstochfolk.se/konstklubb/