Britt-Marie Oskarsson

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären

Upplaga 250 ex