Lisa Rinnevuo

Litografi

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären

Upplaga 195 ex