PUPPET, Daniel Blomqvist 

fine art pigment print
upplaga 90 ex
samtliga numrerade och signerade av konstnären