Lasse Skarbövik

Serigrafi, upplaga 33 ex

samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären