Jan Stenmark

Fine art pigment print, upplaga 150 ex

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären.

Bilderna med ram är fotomontage och visar ungefär hur inramningen ser ut.